Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links


Belge
“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU”/ Tuncay ATMACA
CHP lideri Kürt sorunu dememeye özellikle özen gösteriyor. Ordunun diliyle “terör sorunu” demekte ısrar ediyor.
Mevcut sendikal anlayış aşılmalıdır / T.Atmaca
Biz, mevcut sendikaları ve mevcut sendikal anlayışı sonuna kadar eleştirmeliyiz. Bir yandan bunu yaparken, diğer yandan sendikaların tabanında uzun erimli bir çalışmayı/örgütlenmeyi önümüze koymalıyız.
Mücadeleye atılma zamanı / T. Atmaca
Kapitalistler ve onların hükümetleri, tümüyle kendi çıkarları dahilinde gerçekleşen ekonomik büyümeden emek hareketinin de mutlu olması gerektiğini vaaz etmekten geri durmuyorlar.
KESK’in seçim süreci üzerine / Nejdet UYGUN
Dönemin iktisadi politikasının muhtevasını ve bunun sosyal-siyasal ve sendikal yaşama yansımalarını detaylandırmak mümkündür. Ama asıl önemli olan, sermaye politikalarının fiili kuşatmasını nasıl bertaraf edebileceğimizdir.
Sosyal güvenlik emekçilerinin sorunları* / Kıyasettin Aslan
“İŞÇİ SINIFI HAREKETİNİN İKİ SICAK GÜNÜ”/ Tuncay ATMACA
Cumhuriyet tarihinin siyasi nitelikli ilk işçi hareketi.. 15 – 16 Haziran. “İşçi sınıfı hareketinin iki sıcak günü” Tarihe böyle geçti Hayatı yaratanların yaşamı durdurduğu ve felç ettiği iki uzun gün...

Sınıflar arası çelişki derinleşiyor: KIYAMET KOPACAK!

Tuncay ATMACA

Türkiye’deki en zengin ailelerin aylık geliri Türkiye ortalamasının 50 katı. Bu ailelerdeki fertlerin kişi başına gelirleri ise Türkiye ortalamasının 51 katı.
Yeni bir mücadele hattı örmek için / T.Atmaca
Mevcut sendikalarda var olan uzlaşmacı tavır, zaten sendikal hareketi etkisizleştirmeyi hedefleyen sermayenin saldırıları ile de birleşince emek hareketinde sendikalara karşı ciddi bir güvensizliğe dönüşüyor. Nasıl dönüşmesin ki!
Sendika ağaları ve sendikal birleşmeler* / Kıyasettin ASLAN
İşçinin hiçbir söz hakkı yok/TUNCAY ATMACA
Bugün sağlık iş kolunda sayıları binlerle ifade edilen sözleşmeli ve taşeron işçi çalışmaktadır. Ve hiçbirinin örgütlülük anlamında bir yaptırımı yok. İstenildiği zaman kapı dışına konulmaktadırlar.
YENİ BİR İŞÇİ HAREKETİ VE ÖRGÜTLÜLÜK /Tuncay ATMACA
İnsanlık emperyalist-kapitalist sömürü düzeninde, burjuvazi denilen soyguncu sınıfın elinde can çekişmeye devam ediyor. Kapitalist sistem ve uluslar arası sermaye tüm pervasızlığıyla işçi sınıfı ve emekçilere saldırıyor.
Emeğin sahibi kimdir? / Hasan Şahingöz

SÖMÜRÜNÜN EN YOĞUN OLDUĞU ALAN: HİZMET SEKTÖRÜ

Tuncay ATMACA

Bugün sömürünün en yoğun yaşandığı alanlardan biri hizmet sektörüdür. Burada işçi ve emekçiler günde 12-14 hatta 16 saat çalışmaktadırlar.
TEKEL’de ikinci evre / T.Atmaca
Sosyalist/komünist hareketin tercihi tabandaki öncü işçilerden mi yana olmalı, yoksa mevcut sendikal anlayış ve onun doğal sonucu olarak ortaya çıkan sendikal bürokrasiden mi?
Türkiye İşçi Sınıfı ve Güvencesizlik
Forumda konuşan işçilerin ortaya koyduğu sorunlar 8 ayrı başlık altında toplandı. Başlıklar, çalışma süreleri, ücretler, sigorta, iş güvenliği, iş güvencesi, ayrımcılık, sendikalaşma hakkı, mücadele hakkı olarak sıralandılar.

14 MART EYLEMİ, YENİ BİR BAŞLANGIÇ!

Tuncay ATMACA

Emek platformunun eylem çağrısının, ilk defa bu kadar yoğun destek ve katılım görmesi,işçi ve emekçi hareketinin bugün yaşadığı sıkıntıları aşabilmesinin yolunu yöntemini de bir nebze de olsa göstermiş oldu.
Emeğin önemi/değeri nereden gelir? / Hasan Şahingöz
Mağdur kim?* / Kıyasettin ASLAN
Sendikal mücadele ve KESK üzerine* / Kıyasettin Aslan
Kamu emekçileri deneyimleriyle karar süreçlerinde yer alarak, olayların akışına müdahale ederek, kazanma bilinç ve kararlılığına gün geçtikçe daha çok erişmelidir. Sendikal hareketi güçlendirmelidir.

BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALMAK

Tuncay ATMACA

Çürümüş ve kokuşmuş yaşam tek tek insanları tüketiyor, umutsuzluğa sürüklüyor. İnsanlar artık makineleşmiş durumda.
İş cinayetleri ve 26 Mayıs eylemi / T.Atmaca
Bundan önceki iş cinayetlerinde olduğu gibi geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta can veren 30 emekçi için de diyebiliriz ki organize olarak işlenmiş bir cinayete kurban gitmişlerdir.
Sendika, tıkanıklık, siyaset* / Kıyasettin ASLAN
İşsizlik yine artmış! Peki, çözüm ne? / Hasan ŞAHİNGÖZ

Barbarlık hepimizi yokoluşa götürecek

Tuncay ATMACA

Yaşadıklarımız karşısında öfke ve kin duyuyoruz her şeye. Oysa öyle bir şeydir ki kin... Her şeyi, yaşanmış ve yaşanan bütün sevgileri, gerçek adına ne varsa her şeyi çamurunda gizler.
Vergideki adaletsiz dağılım sosyal devletin inkarıdır* / Kıyasettin ASLAN
Hamilelik, Doğum İzni İle Emziren Kadın İşçilerin Hakları
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

“ÖLÜMLER PATRONLARIN KAR HIRSINDAN”

Tuncay ATMACA

21.yy.da 19.yy. koşullarıyla işçi “köle” çalıştırılıyorsa bunlar kimsenin umurunda değil. Çünkü asıl amaç daha fazla kar etmek. Ve bunu en az maliyetle sağlamak.
Çalışma Yaşamında Haklarımız
İş hayatımızla ilgili birçok sıkıntı yaşıyoruz. Kimimiz sigortasız, kimimiz karnımızı bile zor doyurabileceğimiz bir ücretle çalışıyor. Kısaca güvencesiz çalıştırılıyoruz.

“KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR, KAPİTALİZMİ ÖLDÜR”

Tuncay ATMACA

“Sigortasız köleler, aşırı çalıştırılan köleler, tazminatsız köleler, fazla mesaisiz köleler, zincirlenmiş köleler, kapatılmış köleler, korkutulmuş köleler, boğulmuş köleler, yanmış köleler, parçalanmış köleler...” ...
KAPİTALİZM ve KRİZE YAKLAŞIM TARZIMIZ -2 / Hasan FIRAT
Bu sendikacılık ne menem şey/ Tuncay Atmaca
Profesyonel sendikacı artık sadece söylem anlamında işçi sınıfına dahildir. Onun asıl dünyası burjuvaların dünyasıdır. Yaşam standardı artık bir işçinin yaşam standardından çok yüksektir. O artık salt ücretle yaşayamaz.

Kongreler Sürecinde KESK Kendi Tarihiyle Yüzleşmelidir !

Tuncay ATMACA

KESK sürecinin ortaya çıkışında belirleyici slogan ya da anlayış “söz yetki karar çalışanlara” idi. Gelinen süreçte bu artık unutulmuş ve yok sayılmaktadır.
İşçi sınıfının 1 MAYIS ve TEK-EL ders(ler)i[*]-3 / TEMEL DEMİRER
Türkiye solu ve işçi sınıfı* / Kıyasettin ASLAN
Grev Kılavuzu / 23 Mart 2006 - Can Şafak
Soru: Kanun gereği grev ve lokavt dışında kalan işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanabilirler mi? Grev ve lokavta katılamayan işçiler, grev sonunda bağıtlanan toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. (2822/38-2)
Slikozis hastası işçilerin trajedisi / Sercan DILOVAN
Aynı aileden birkaç kardeş aynı anda slikozis hastası... Aynı yerleşim yerinden yüzlerce insan slikozis hastası... Mesela Bingöl’ün bir köyünün nüfusu 1600 kişi. Bunun 160’ı slikozis hastası. Her aileden bir kişi demektir bu.
İşçi sınıfının entelektüel talepleri / Ali Kar
Şimdi yüzleşmenin zamanı.../ Tuncay ATMACA
Biz Kürdistanlı komünistler soruna daha uzun vadeli bakmak ve sendikaların tabanında uzun soluklu ve kalıcı bir çalışmayı hedef almalıyız.

İşçi sınıfı üzerine KISA BİR DEĞERLENDİRME

Tuncay ATMACA

Sınıflar savaşımında devrimci siyasal örgütlüklerin şu ya da bu ölçüde sınıfa devrimci bilinç taşıyabildiği ve öncülük edebildiği dönemler ile bunun olmadığı dönemlerde işçi hareketi farklı tempolarda ilerler.

Antep’te Emek ve Teknoloji Paneli

Çoban Ateşi

Antep İşçi Hakları Derneği’nin düzenlediği “Antep’te Emek ve Teknoloji Paneli” 20 Ocak Pazar günü yapıldı. Düztepe Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen panele 200’ü aşkın bir kitle katıldı.

EMEK VE TEKNOLOJİ

Tuncay ATMACA

Komünistler teknolojinin hep ısrarlı savunucuları oldular. Komünistler teknolojiye değil, teknolojinin egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda kullanımına karşıdırlar.
TEKEL direnişi ve sendikalar / T.Atmaca
Tekel işçilerinin direnişi, son yıllarda gerçekleştirilen herhangi bir eylem ve hak arayışının ötesine geçip, bir ‘olay’, hatta bazı bakımlardan ayrıksı ve istisna bir olay olarak emek hareketi tarihine mal oldu bile.
İşsizlik bizim hakkımız değildir / Hüseyin Habip TAŞKIN
YENİ 1 MAYIS’LAR İÇİN… / Hurşit KAŞIKKIRMAZ
İşçi sınıfı, herkesin iş sahibi olması, 6 saatlik iş günü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele ederken; yeni 1 Mayıs’ların kaçınılmaz olduğunu seslendirmeye başlamalıdır.
Emek hareketine karşı saldırılar devam ediyor/T. Atmaca
Türkiye
Kurt, kuzu postunu çıkararak dişlerini göstermeye başlamıştı. 1950-1960 arasında emekçiler ve sendikacılar açısından DP'ye güven umutsuzluğa dönüştü.
GREV KARARLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ /Tuncay ATMACA
Grev sözcüğünün yeniden gündeme geldiği bugünlerde bu gelişmeyi toplumla buluşturmak, mevcut piyasa kavramları dışında düşünebilen, yeni seçenekler üretebilen devrimcilere, sosyalist ve komünistlere düşüyor.

Greve sabotaj tutmadı!

Çoban Ateşi MANŞET

Yargılama sonucunda Türk Telekom yöneticilerinin Haber-İş’in grevini kırma çabaları da boşa çıkmış oldu. Serbest bırakılan işçilerin tamamı grev çadırındaki arkadaşlarının arasına katıldı.

“GREV İSTEYEN İŞÇİNİN TÜRKLÜĞÜNDEN ŞÜPHE EDERİM “(1)


Tuncay ATMACA “Sivil” anayasa hazırlama iddiasında olan mevcut hükümet, temel bir insan hakkı olan greve karşı daha fazla yasakları ve cezaları aynı anda meclise taşıyor.

Toplu görüşmeler süreci ve kamu emekçileri / T.Atmaca
Kamu emekçileri hareketi kapsamlı saldırılarla karşı karşıya ve tarihinde en zayıf dönemini yaşadığı bir anda toplu görüşme sürecine giriyor. KESK güç kaybetmeye devam ediyor. Buna karşın gerici sendikalar güç kazanıyor.
SERMAYE DOYMAK BİLMİYOR/Tuncay ATMACA
Maaşları ellerine geçmeden, işsizlik sigortası primi işçilerden kesiliyor. İşsizler primlerini her ay zamanında ve süresi içinde ödüyorlar. Ama aynı şeyi işverenler ve devlet için söylemek zor !
SÜREÇ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ -2 /Tuncay ATMACA
Grev hazırlığında ve hali hazırda direnişte olan işçi sendikaları, kamu emekçileri sendikaları hızla merkezi ve yerel olarak yan yana gelmelidir.
İŞE ŞEYTAN KARIŞTI! / Ferhat BARAN
Bu sözler, Tekel işçilerinin eylemini değerlendirme zahmetinde bulunan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ya ait. “Hayır” ve “şer” ekseninden hayata bakan bir hükümetin üyesinden ancak bu beklenirdi.
Nerede kalmıştık? Genel grev mi? / Hasan FIRAT
İstanbul’da, Ankara’da, Türkiye’nin yakın-uzak bölgelerinde o gün genel grev varmış etkisi görülmedi. Dahası bu genel grev vesilesiyle kitlelerde sistemden, devletten, sistemin kurumlarından bir kopuş yaşanmadı.
TEKEL İŞÇİ DİRENİŞİ, SENDİKALAR VE KOMÜNİST HAREKET! / S. Çiftyürek
Tekel işçilerinin mücadelesi ekonomik, sosyal taleplerle sınırlıdır. Yalnız tekel işçilerinin özlük hakları uğruna mücadeleleri haklı ve meşrudur, desteklenip geliştirilmesi için mücadele edilmelidir.
TEKEL İŞÇİSİNE AÇIK MEKTUP / Rıdvan SESLİ
GÜVENCESİZ ÇALIŞANLAR/T.Atmaca
Bir süredir çalışmaları devam eden ve 15-16 Ocak tarihlerinde bir forum düzenleyen her işkolundan güvencesiz çalışanların örgütlenme çalışmalarını iyi değerlendirmeliyiz. Destek vermeli ve içerisinde yer almalıyız.
Çıkmazlar, Çelişkiler ve Sistem / Ali Kendav
Kürt sorunuyla malül yapısına ilaveten NATO, Dünya Bankası, IMF gibi emperyal odaklara baĝımlılık, yanlış politik tercihlerde ısrar, içinde bulunulan çıkmazları daha da derinleştiriyor.

Antep İŞHAK-DER’e kimi öneriler

Tuncay ATMACA

İŞHAK-DER bütün bir kenti çalışma alanına koyup ona uygun örgütlenme yöntemleri geliştirebilirse; parçalanan güvencesiz işçilerin bilinçlerinin ve eylemlerinin ortaklaşmasını sağlayabilir.

ADIYAMAN GREVİNE YENİ BİR ENGELLEME

ÇOBAN ATEŞİ/ADIYAMAN

Adıyaman grevi l7. gününde il telekom yetkilileri tarafından özel bir işe yasadışı bir şekilde işçi yollanarak “grevdeki işçi grev kırıcılığı yaptı” dedikodusuna yol açarak grevde çatlak hedeflenmişti.

Bu yasa olsa olsa Sosyal Güvensizlik Yasası olur

Çoban Ateşi

Ülke genelinde, çıkarılmak istenen GSS’ye “Genel Sağlık Sigortası”na karşı eylemler her geçen gün artarak devam ediyor. Bu eylemlerden birisi de Antep İşçi Hakları Derneği’nin yaptığı basın açıklamasıdır.
Tam gaz saldırıya TEKEL fireni / T.Atmaca
Hükümet ve onun başbakanızErdoğan, Tekel işçilerinin direnişi ile ilgili yaptığı her açıklamada “eylem ideolojiktir” diyor. Tersinden, Türk-İş Başkanı Kumlu ise ısrarla eylemin “ideolojik” olmadığını dile getiriyor.
KAPİTALİZM, TEKEL İŞÇİLERİ VE GELEN(LER)!-2 / TEMEL DEMİRER
Tarihin hızlandığı bir kesitte “zamanın kötülüğü” türünden “gerekçeler”in ardına sığınamayız… Hayır; “Daha çok zaman yok”! Çok şeyin zamanı geldi de, geçiyor…
Sokaklara çıkmak / Kıyasettin ASLAN*
‘Torba Yasa’ya karşı ortak mücadeleye / T.Atmaca
Mevcut sendikal anlayış ve sendika bürokrasisi bugüne kadar sergilediği tavrı yine sergilemeye devam ediyor. Emek hareketini bu kadar ilgilendiren bir olayda bile kimi göstermelik eylemlerle süreci geçiştirmek istiyorlar.
10 SORUDA SENDİKA
· Çalışma Yaşamımızda Haklarımız · Eğitim Emekçileri Hareketi Dönemeçte · Toplumsal Hareket Sendikacılığı · Birleşik Sendikal Hareket · Güvencesiz İşçiler Hareketi · Hamilelik, Doğum İzni İle Emziren Kadın İşçilerin Hakları...
“Artık üzerime hiçbir giysi alamıyorum”/ TUNCAY ATMACA
Bugün tekstil işkolunda çalışan işçilerin hiçbir güvenceleri yoktur. Mevcut sendikalar ise bu iş kolunu örgütlemek adına hiçbir ciddi girişimde bulunmamaktadırlar.
“OLMAZ” DEMİŞLERDİ OLDU! 2007’DE “İŞTE TAKSİM İŞTE 1 MAYIS”!/TEMEL DEMİRER
İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs 2007’de sömürüsüz, savaşsız, sınırsız bir dünya için “ekmek-gül-özgürlük” mücadelesi verenler; egemenlerin “Kesinlikle olmaz!” dayatmasını tekzip e
İşçi Hakları Derneği’nden 1 Eylül açıklaması
“Savaşların ve yoksulluğun devam etmesi emperyalist, kapitalist silah tekellerinin karına kar katmaktadır. Her ne kadar emperyalizm, barıştan söz edip “Dünya Barış Günü” etkinlikleri düzenlese de bunların hepsi göstermelik
SÜREÇ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ -1- / Tuncay ATMACA
Hepimizin hafızalarındadır. “Hava döndü, işçiden esiyor yel…”dizeleri. Ya da hala hafızalarımızda tazeliğini korumaya devam ediyor.

2008‘de umudu ve inancı diri tutmak için çok ama çok nedenimiz var

Tuncay ATMACA

“Tarihten ders çıkarma”sını becererek umudumuzu ve inancımızı diri tutmalıyız. Çünkü kapitalizmin tarihi proletaryanın devrimci potansiyelini sarsılmaz bir şekilde ispat etmiştir.
KAPİTALİZM, TEKEL İŞÇİLERİ VE GELEN(LER)! / TEMEL DEMİRER
Emeği ile başkaldıran, bu başkaldırı ile insanlığını bulan, kendini keşfeden Tekel işçileri, bir avuç egemenin kölesi kılınmaya “Hayır” derken; insan(lık) tarihinin de nasıl biçimlendiğini anımsatmaktadır bir kez daha herkese
Sömürünün en yoğun yaşandığı alan: Ev eksenli çalışma - 3 / T.Atmaca
İki direniş, bir ders / Aziz Mahmut AK
İki direnişin sonuçta sendikacılarla da kapışma seansları yaşaması, hazin bir tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Bu kapışma, hem dipten gelen bir dalgaya hem de çoktandır dalgakıran işlevi gören sendikal yönetimlere işaret ediyor.
Sermayenin korkulu rüyası genç işsizler! / T.Atmaca
Kapitalizm toplumu çürütüyor, insanların gelecek hayallerini ve umutlarını karartıyor. İşsizliğin hızla tırmandığı genç nüfus üzerinde kapitalizmin bu yıkıcı yönü daha bir etkili oluyor.
Cam bardaklar kırılacak!* / Kıyasettin Aslan
6 saatlik iş günü için mücadele!
sorun; çalışmanın kendisi sınırsız kâr peşinde koşan sermayenin egemenliğinden ve genelde insanın özelde işçinin de iktisadi çalışmanın egemenliğinden kurtarılmasına gelip dayanıyor!
"Yasal kölelik" ya da "esir tüccarlığı" / TUNCAY ATMACA
Bugün hem özel sektörde hem de kamuda yaygın bir şekilde uygulanan alt işveren ya da taşeronlaştırma; belirtildiği gibi işçiler, emekçiler açısından “yasal kölelik” ve “esir tüccarlığı”dır.

Sınıfın önündeki en önemli engel: Şovenizm ve milliyetçilik

Tuncay ATMACA

Mevcut devlet, faturasını her açıdan işçi ve emekçilere keseceği azgın bir sürece hazırlanıyor. Bu şovenist-milliyetçi ablukayı yarmanın yolu karşı bir devrimci dalga yükseltmekten geçiyor.

Asgari kölelik ücreti

Tuncay ATMACA

Asgari ücret üzerinde İMF, devlet ve işverenlerin bunca kıyameti koparmaları vahşi sömürüyle ilintilidir. Ne zaman asgari ücret konusu gündeme gelse, sermaye elindeki tüm araçlarla saldırıyı başlatır.

YAŞANAN SINIF MÜCADELESİ SAVAŞIDIR!

Tuncay ATMACA

Bugün için önümüzde duran görev sıkça yazdığımız üzere yeni bir işçi hareketi yaratmaktır. Yoksa sendika bürokrasisinin gelişen işçi ve emekçi hareketinin önüne geçmesine engel olunamaz.
İşçinin boyutlanan direnişi / T.Atmaca
Tekel işçilerinin süren eylemlilikleri, işçi sınıfı hareketi açısından önemli ip uçlarını barındırıyor. 17 Ocak mitingi bu konuda önemli veriler sunuyor. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor.
SOL HAREKET VE TEKEL İŞÇİLERİ / Cemil CAN
TEKEL işçileri uzun eylemlilikleriyle övgüyü hak ediyorlar. Ancak bu direnişin haklı yönleri desteklenirken, abartıdan kaçınılıp, bu hareketin zaafları da görülmelidir.
İÇİMİZDEKİ BİLGE VE KÜRT İŞÇİSİ / Hüseyin Habip Taşkın
Sömürünün en yoğun yaşandığı alan: Ev eksenli çalışma -2 / T.Atmaca
Ev eksenli çalışmanın önde gelen özelliği, yapılan işin de çalışanların da görünmezliğidir. Ortaya çıkan ürünlerin nerede, kim tarafından üretildiğini bilmek, bunu üretilen üründen anlamak da imkânsız.
Verdiğimiz geçici sağlıksızlıktan dolayı... / Kıyasettin ASLAN*
Sömürünün en yoğun yaşandığı alan: Ev eksenli çalışma -1 / T.Atmaca
Türkiye’de enformel sektörün hızla artması ve bu sektör içerisinde kadın işgücünün oldukça fazla olması, ekonomik gidişat ve özellikle de çalışan insanlar açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır.
TEK-EL’DEN KALAN… -3 / TEMEL DEMİRER
Kimlik siyasetinin işlevini yadsımamalı. Kimliklerin tanınması gerçek talepler. Demokratik bir toplumda bunlar görmemezlikten gelinemez. Ama demokratik bir toplumda sınıf temelli, eşitlikçi talepleri de görmek gerekir.

KESK NEREYE?

Tuncay ATMACA

KESK her geçen gün üye kaybetmeye devam ediyor. Görünen o ki bu politikalarda ısrar ederse daha da kaybedecek.

YABANCILAŞ(TIRIL)AN KOLEKTİF İŞÇİ SINIFINA DAİR GÖZLEMLER VE ÇIKARSAMALAR

TEMEL DEMİRER

XXI yüzyıl Türkiye’sinin kültürü yaratıcılığın değil, tüketim ütopyalarının üzerine kuruluyorken; kolektif işçi sınıfı olarak nitelediğimiz emekçi halkın da yaşananlarla kirlendiğinin altını özenle çizelim...

HAYAT İLE HAYAL VEYA TASAVVUR İLE TAHAYYÜL

TEMEL DEMİRER

Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzerken; hayatta yapılabilecek en büyük hata, bir hata yapacağınızdan sürekli korkmaktır. Kaldı ki, başarısızlıktan korkanların yenilgisi kesindir.

SEÇİMLERİN GALİBİ: Sermaye, şovenizm, ABD, AB

Tuncay ATMACA

Sosyalist, devrimci ve komünist hareketin uzun süredir kitlelerle, işçi ve emekçi hareketiyle ciddi bir bağı yok. İşçi ve emekçi hareketi başka sosyalist, komünist ve devrimci hareketler başka kulvarlarda yürüyor.
“Ekmek İstiyoruz, Gül de!" / Tuncay ATMACA
Yürürken biz, yürürken günün güzelliğinde, / Karanlık mutfaklara, gri fabrika kuytularına, / Dokunur apansız çıkan güneşin tüm parlaklığı, Ve duyar insanlar bizim şarkımızı: Ekmek ve Güller! Ekmek ve Güller!
Allah razı olsun demiyoruz! / ÇOBAN ATEŞİ Manşet
Başta valiliğin halk günü, belediyelerin ve Antep’in kaşarlanmış holdinglerinin sözde yaptıkları yardımın tek amacı var; biz emekçileri dilencileştirmek. Bunun için biz Allah razı olsun demiyoruz?
REFERANDUM VE SINIF HAREKETİ/Tuncay ATMACA
Anayasayı değiştirme girişimi üzerinden çeşitli güç odaklarının kendilerince sürece müdahale etme çabaları giderek yoğunlaşıyor. Tartışmalar bir kez daha düzen güçleri arasındaki gerilim alanlarını öne çıkardı/çıkarıyor.

İşçinin sabotaja ihtiyacı yoktur

Tuncay ATMACA

Grevin sadece Telekom'da örgütlenmesi yetmez. Tüm ülkede yayılan bir grevin örgütlenmesi, diğer sınıf kardeşleriyle buluşması ileri işçilerin ve mücadeleci sendikacıların, emekten yana olanların göstereceği çabaya bağlıdır.

Kurşun mühürlü tren

STEFAN ZWEIG

Rus topraklarına ayak basar basmaz, Lenin’in ilk işi gazetelere sarılmak oluyor. 14 yıllık gurbet yaşamından dönüş. Bu süre içinde Rus toprağına hasret kalmış, Rus toprağını ve askerlerini hiç görmemişti.

“Paran yoksa öleceksin”

Tuncay ATMACA

5510 sayılı yasa çalışanları tutsak edecek, kazanımlarını ortadan kaldıracak, çalışanlar arasında ve kuşaklar arasında eşitsizlikleri derinleştirecek, toplumsal hak karşıtı bir yaklaşımın ürünüdür.

Sendikal mücadelenin sorunları / DİSK neyi kurtarıyor

Tuncay ATMACA

DİSK Genel Başkanı Ankara’da TBMM kulislerinde işçi hakları için dolaşmıyor. Adana’nın en büyük tekstil fabrikası Mensa’yı kurtarmak için dolaşıyor. Ve bunun için milletvekilleri ve bakanlarla görüşmeler yapıyor.
Aslolan komünist bir hareket yaratmaktır
Tuncay ATMACA

Bir komünist hareket yaratmasında olan bizler öncelikle unutmamamız gereken; bizler halkın önce öğrencisi, sonra öğretmenleriyiz.
Türkiye'de sendikacılık anlayışına Amerikan modelinin etkileri
Celal ÖZCAN

Adına “saf ve sade” sendikacılığın Gompersizmin temel özeliği sınıf bilincinin zayıflığıdır. Sınıf bilincinin olmayışı, sınıf bilinci üzerinde yükselen eylemlerin, yöntemlerin olmayışının temel nedenidir.

ANTEP'TE İŞÇİ SINIFINA YAKIŞMAYAN KUTLAMA

Çoban Ateşi

1 Mayıs, Antep’te organizasyonda yer alan bazı sendika temsilcilerinin günün anlamına ve ruhuna uygun düşmeyen kutlama biçimleri ile buna karşı gelişen protestolar arasında kutlandı.

İZMİR'DE İŞÇİLER VE EMEKÇİLER 1 MAYIS'I KUTLADILAR

İZMİR

İşçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İzmir'de sendikaların, partilerin ve demokratik kitle ötgütlerinin katılımıyla İzmir Gündoğdu meydanında görkemli bir şekilde kutlandı.
Alanlara çıkmalıyız
Tuncay ATMACA

Her defasında ısrarla vurguladığımız gibi yeni bir işçi hareketi yaratmanın koşulları olgunlaşıyor. Komünistler , sosyalistler bunları görmeli ve yeni bir işçi, emekçi hareketinin yaratılmasına caba sarf etmeliler.
Gıdadan sağlığa bir yol gider / Hüseyin Habip Taşkın
Almanya’da sendikal hareketin öncelikleri / Horst GOBRECHT*
Hangi değişim!/T.Atmaca
Kuşkusuz Türk-İş’e bağlı on sendikanın bir araya gelmesi önemli. Ama bu sendikaların bugüne kadar sergiledikleri duruş da ortada. Bunların takındıkları tavır emek hareketinin sendikalara güvenini önemli orada etkilemiştir.
Mevcut anlayış sorgulanmalı/T.Atmaca
Bugün için yapılması gereken emek hareketinin yeniden ete kemiğe bürünmesi anlamında gerçekten tabandan gelişecek ve mevcut sendikal hareketi sorgulayıp onu aşacak bir mücadele hattı örmektir.
Sosyalist Mezopotamya© 2006