Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

HAYDİ 1 MAYIS’A! / MESOP
ÖSP

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl da büyük bir coşkuyla karşılıyoruz!

İşçiler, emekçiler ve ezilen halkımız;

- 1 Mayıs’ta yaşamsal taleplerimizi haykıralım!

- İşsizliğin, açlığın, yoksulluğun kader olmadığını, kapitalist sömürü düzenini lanetleyerek dile getirelim!

- Halkımız için iş, ekmek kadar acil yaşamsal talep olan ana dilde eğitim talebimizi meydanlara taşıyalım!

- Aş, iş ve ulusal özgürlük taleplerimizi birlikte haykıralım!

 

2010 1 Mayıs’ını hem dünyada hem de yaşadığımız coğrafyada özgün ve bir o kadar da kıymeti es geçilemez koşullarda karşılayacağız. Çünkü:

* 2008’den beri baş gösteren küresel kapitalist kriz, daha şimdiden tüm dünyada yaklaşık 120 milyon işçi kardeşimizi işinden etti.

* Sağlık, sosyal ve iş güvenceli yaşam hakkımız her zamankinden daha fazla tehdit altında.

* ‘Esnek çalışma’ adı altında, vahşi kapitalizme özgü en ağır ve tüm sosyal haklardan uzak çalışma biçimi yaygınlaştırıldı.

* Bizim örgütsüzlüğümüz, küresel kapitalizmin kuvvet toplama hamlesine dönüştü.

1 Mayıs’ta tüm bunlara “dur” demek için mücadele edelim!

 

Birlik, mücadele, dayanışma bayrağını yükseltmek; kapitalist sömürü düzeninin işçilere, emekçilere, yoksullara kestiği faturayı emperyalist-kapitalist sisteme yüklemek ancak ve ancak 1 Mayıs’ın gerçek içeriğine uygun eylemlilikle mümkün olabilir. Örgütlenirsek, sınıf örgütlülüğümüzü yaratırsak, mücadele, birlik ve dayanışmamızı hiçbir güç bozamaz.

 

1 Mayıs’ta kapitalist sömürü düzenine karşı mücadelede acil taleplerimizi öne çıkaralım:

İşten çıkarmalar, parasız izinler durdurulsun!

Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlansın; çalışma saatleri kısaltılsın!

Herkese sağlık ve yaşam güvencesi, herkese barınma ve konut hakkı!

Çalışanlara grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkı!

Parasız, özgür, ana dilde eğitim hakkı!

Sınırsız söz, basın hakkı!

Özgüvene dayalı örgütlenme hakkı!

 

İşçiler, emekçiler! Yaşadığımız topraklar büyük devinimlere gebedir!

Küresel ve bölgesel gelişmeler, Kemalist Cumhuriyet Türkiye’sini eski tarz ve yöntemlerle yönetilemez hale getirdi. Egemenler arasında “Anayasa değişikliği” adı altında hem sosyal hem de ulusal olarak bizi de yakından ilgilendiren bir iç hesaplaşma yaşanmaktadır. Bonapartist Cumhuriyet diktatörlüğü gemisi su almaya başlamıştır. Ancak, üzerinde fırtınalar koparılan ‘kısmi değişiklik’ tasarısı kapsamlı toplumsal sorunlarımızı çözmeye asla yetmeyecektir.

Onun için diyoruz ki: Mevcut 12 Eylül Anayasası tümüyle çöpe atılmalı, toplumsal sorunların çözümüne kapı aralayacak yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Halklarımızın bu ihtiyacının, sistem partilerinin sahte dalaşıyla, egemenler blokunun belirleyiciliği ve hakemliği altında yapılacak göstermelik bir referandumla karşılanamayacağı da açıktır.

 

Seçimlerle belirlenmiş Kurucu Meclis inisiyatifinde, siyasal yasakların ve katılımı engelleyen her türden barajın kaldırıldığı, dost ve müttefik güçler arasında ajitasyon ve propagandada serbestlik-eylemde birlik koşullarının oluştuğu bir ortamın ürünü olacak;

Kürdistan’ın insansızlaştırılması sürecini durduracak,

Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde halkların gerçek kardeşliğini tesis edecek,

Eko-sistemi bozucu bütün faaliyetleri önleyecek,

Köleliğe, esarete, her türden emperyalist-kapitalist boyunduruğa son verecek,

Halkların ve emeğin demokratik anayasası için 1 Mayıs’ta mücadeleyi geliştirelim!

 

İşçiler, ezilen halklar!

Küresel krizin yaratıcısı kapitalizmdir. Krizin faturasını kapitalist mali kuruluşlar ödesin!

Halkların boğazlaşmasını dayatanlar ırkçı rejimler ve emperyalist merkezlerdir. Bunlara karşı ulusal özgürlük ve sosyalizm mücadelesini yükseltelim!

Küresel ve yerel bütün kapitalist birlikler, Dünya Bankası, IMF ve benzeri kuruluşlar dağıtılsın!

 

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma ve Dünya Komünist Partisi!

Bimre Kapîtalîzm, Bimre Koletî!

Bijî 1 Gulan!

Bijî Azadî, Bijî Sosyalîzm!


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006