Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

MESOP-GİRİŞİMİ GEÇİCİ YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA RAPORU
zzz

MESOP VI. Genel Toplantısı'nı yaptığımız Ocak 2006'dan bu yana aradan geçen 7 aylık sürede genel iradenin perspektifleri doğrultusunda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın genel bir özetini sizlere sunmaya çalışacağız.

Yoldaşlar!

Hepiniz hoş geldiniz. Geçici Yürütme Kurulu adına sizleri selamlıyor, MESOP VII. Genel Toplantısı'na başarılı geçmesini diliyoruz.

 

MESOP VI. Genel Toplantısı'nı yaptığımız Ocak 2006'dan bu yana aradan geçen 7 aylık sürede genel iradenin perspektifleri doğrultusunda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın genel bir özetini sizlere sunmaya çalışacağız. Kuşkusuz bu sunum gerek Geçici Yürütme Kurulu'ndaki tek tek kadroların, gerekse bölgelerdeki kadroların yaptıkları çalışmaları ayrıntılı bir şekilde içermiyor. Bu raporda hedeflenen, yapılan çalışmanın genel bir özetini sunmaktır.

 

Yoldaşlar!

 

Bugüne kadar ki pratiğimizin bize gösterdiği, genel toplantılarımızın birçok sorunu birden ele almakla birlikte ağırlıklı olarak bir konuya odaklandığıdır. Bu çerçevede VI. Genel Toplantısı'nın ağırlıklı gündemi "politik bildirge taslağı"  ve "politik tarz ve örgütlenme" idi. Genel toplantı iradesi "politik bildirge taslağı"nı hazırlamak için bir komisyon seçmiş ve taslağın hazırlanıp genel toplantıya sunulması için bu komisyona görev vermiştir. Bu komisyon bir araya gelerek çalışmalarını yapmış ve taslağı hazırlamıştır. Bu komisyonun hazırlamış olduğu "politik bildirge taslağı" bütün MESOP- Girişimcilerine iletilecek ve mümkünse bu toplantıdan sonra en kısa sürede MESOP VIII. Genel Toplantısı'nı tek gündemle toplayıp taslağa son şeklini vermeye çalışacaktır.

 

VI. Genel Toplantısı'nın bir diğer gündem maddesi ise "politik tarz ve örgütlenme" idi. Genel toplantı iradesi bu gündemle ilgili olarak seçilen Geçici Yürütme Kurulu'nu görevlendirmiştir.

 

Yoldaşlar!

 

VI. Genel Toplantısı'nda seçilen ve görevlendirilen Geçici Yürütme Kurulu üyeleri olarak, önümüze koyduğumuz plan doğrultusunda bugüne kadar yapabildiklerimiz kadar yapamadıklarımızda var.

 

Seçilen GYK üyeleri olarak genel toplantıdan bu güne kadar geçen süreçte beş GYK toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılardan sadece ilkini eksiksiz olarak gerçekleştirebildik. Diğer 4 toplantı eksikli yapıldı. Kuşkusuz bu sorun başta GYK üyeleri olmak üzere hepimizin sorunudur.

 

Bugüne kadar ki MESOP pratiğinin ve son GYK'daki durumda göstermiştir ki; GYK'nın belli bir sayıda olmasını zorlamak gerekmiyor. Ya da zorlayarak birilerini GYK'ya seçmemek gerekiyor. Gerçekten gönüllü ve zamanını bu çalışmaya göre ayarlayacak, öncelik sırasına MESOP çalışmalarını alan yoldaşların GYK'ya seçilmesini sağlamalıyız ve bu konuda hassas davranmalıyız. Yani GYK'daki çalışmalarını özel yaşam ve işlerine göre değil, aksine işlerini ve özel yaşamını GYK'daki görevlerine ve sorumluluklarına göre ayarlayabilen yoldaşların GYK'ya seçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani genel iradenin önüne koyacağı tarzın görev ve sorumluluklarını üstlenecek, "insana göre iş değil, işe göre insan" perspektifinden hareket edebilen kadroların GYK'ya seçilmesi gerektiğidir.

 

VI. Genel toplantıdan hemen sonra bir araya gelen GYK üyeleri önlerine bir plan koymuşlar ve çalışmalarını bu plan çerçevesinde yapmaya çalışmışlardır. Tabii ki kimi eksiklikleri ile birlikte. Daha ilk GYK toplantısında; düzenli bir şekilde her ay bütün bölgeleri dolaşmayı önüne hedef olarak koyan GYK bunu ancak bir kez yapabilmiştir. GYK yeterince bu sorunun üzerine gitmemiştir. Yeterli performansı gösterememiştir. GYK'nın ilk toplantısından sonra GYK adına görevlendirilen yoldaşlar bölgeleri dolaşmış, "politik tarz ve örgütlenme" başlıklı tek gündemle toplantılar gerçekleştirmiş, kimi yoldaşlardan ya da gidemediği yerlerdeki yoldaşlardan görüş isteyerek, bütün bunları değerlendirip "Politik Tarz ve Örgütlenme (sorunlama)" belgesini kaleme alarak Sosyalist Mezopotamya Dergisi'nin 15. sayısında yayınlayarak tartışmaya açmıştır. Ama bu tartışmayı  -bölgeleri tekrar dolaşmadığından- yeterince sürdürememiştir. Bu tartışma sadece Sosyalist Mezopotamya dergisinin 17. sayısındaki kimi yazılarla yapılabilmiştir.

 

Ama diyebiliriz ki tüm eksikliklerine rağmen bu GYK bir ilke imza atarak bir kez de olsa hem bölgeleri dolaşmayı gerçekleştirmiş, hem de GYK 'dan kimi yoldaşların itirazına rağmen çoğunluk kararıyla GYK lll. Toplantı Sonuç Bildirisi'ni kaleme alarak Sosyalist Mezopotamya Dergisi'nin 16. sayısında yayınlamıştır.

 

Yoldaşlar!

Sosyalist Mezopotamya Dergisi geçen toplantıdan bu yana ancak üç sayı yayınlanabilmiştir. Normal periyotla, yani aylık olarak düşünürsek bunun yedi sayı olması gerekirdi. Önümüzde hala dergi periyodu ile ilgili bir sorun var.

 

Bilindiği gibi 14. sayıdan itibaren kimi dosya konularına dergi sayfalarında yer veriyoruz. Bu çerçevede 15. sayıda "Kürtler Dünyanın Neresinde?" dosya konusu idi. Kimi eksikliklerle bir kez bir araya gelen yayın kurulu; 16. sayıda genel örgütlenme üzerine yazıları, 17. sayıda dosya konusu olmasa da ağırlıklı olarak "politik tarz ve örgütlenme" ile ilgili yazıların, 18. sayının dosya konusunun "Ulusalcılık", 19. sayının dosya konusunun "Sendikalar, Yoksulluk, işsizlik, İşçi hareketi ve örgütlülüğü" olarak belirlemiştir.

 

Yoldaşlar!

Bu genel toplantımızın asıl gündemi "Politik Tarz ve Örgütlenme". Bilindiği üzere MESOP-Girişimi "Sorunlama" belgesiyle bir yol haritası çizmiştik. Bu yol haritasındaki perspektifimizi;

a)Girişim evresi

b)Hareket evresi

c)Parti evresi olarak belirlemiştik. Aslında "girişim evresi" kanımızca öngördüğümüzden uzun sürdü. Şimdi yönümüzü "Hareket evresi"ne çeviriyoruz. Ama diyebiliriz ki kısmen de olsa KUDÇG faaliyetiyle biz zaten "hareket evresi"ne adım attık. Asıl sorun bunu bilinçli ve bir plan dahilinde gerçekleştirmek. Bilindiği gibi KUDÇG Diyarbakır toplantısı ardından bölge toplantılarına başladı. Bu bölge toplantılarından Antep ve Adıyaman toplantılarının örgütlenmesinde tamamen yoldaşlarımız görev aldılar. İstanbul, İzmir ve Mersin toplantılarında ise kimi yoldaşlarımız bu toplantıların örgütlenmesinde görev aldı. KUDÇG çalışmalarında görünen MESOP olarak bir katkımızın söz konusu olmasıdır. Şimdi önümüzde duran sorun bunu daha da geliştirmek ve bu çalışmaları bir-iki yoldaşın üzerine bırakmak yerine hep birlikte sahiplenmektir. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla KUDÇG önüne program ve tüzük hazırlamayı koymuş, bunun için seçilen komisyon program ve tüzüğü hazırlayarak yürütmeye sunmuştur. Yürütme bunu değerlendirip genele sunacaktır. Bu da bizim gündemimize gelecektir. Bizim de bunu değerlendirip tartışmamız gerekiyor.

 

Yoldaşlar!

Kuşkusuz bu evreleri birbirinden keskin çizgileriyle ayıramayız. Bu mümkün de değil. Her biri iç içe geçmiş durumda. Ama asıl bugün ve yarın genel toplantımızda daha çok "hareket evresi"ni ilgilendiren sorunları tartışacağız. Bunun da başında "politik tarz ve örgütlenme" sorunu geliyor. GYK olarak herkese ilettiğimiz ve taslak olarak önerdiğimiz gündemde bu sorunu bir kaç alt başlıkta tartışmanın daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bunlar;

a)Örgütlenme tarzı,

b)Kadro sorunu,

c)Örgütsel işleyiş,

d)Basın-Yayın sorunu.

 

A) Bugüne kadar ki pratiğin bize gösterdiği yeni bir tarz yakalamamız gerektiğidir. Kuşkusuz her şeye sıfırdan başlamayacağız. Tarihten ders çıkararak yol alacağız. Tarihin bize gösterdiği tablo, bugün komünist, sosyalist ve devrimci hareketlerin kendi dar ilişkileri içerisine sıkışıp kaldığıdır. Kitlelerle ciddi bir bağlarının olmadığıdır. Peki, bizim de sorunumuz olan bu durumu nasıl aşacağız?

Yeni bir hareket kendisini şiar (slogan) değer ve sembollerle ifade eder, yığınlara tanıtır. Bu bağlamda attığımız sloganlardan tutun, taşıdığımız dövizlere kadar birçok şeyi tartışmalıyız. Bizi ifade edecek slogan ve değerler neler olacak/olmalı? Örgütlenme yaşamın kendisidir diyorsak, kendisini dahi örgütleyemeyen bir birey, hareket başkalarını örgütleyebilir mi? Önce kendimizden başlamalıyız. Ama nasıl? Kendimizden başlarken yeni bir dil tutturmamız gerektiğine inanıyorsak, bu dil nasıl olmalı? Bu ve benzeri sorunları enine boyuna tartışmalıyız.

B)GYK olarak yayınlamış olduğumuz "politik tarz ve örgütlenme (sorunlama)" belgesinde "her şeyi belirleyecek olan kadrolardır." tespitini yapmıştık. Yine GYK lll. toplantı sonuç bildirisinde "ne kadar iyi şeyler yazarsak yazalım, onu uygulayacak kadro yoksa yazdıklarımızın ayakları havada kalır" tespitinden yola çıkarak, aslolanın bir kadro hareketi yaratmak olduğunun altını çizmiştik. Burada tartışmamız gereken nasıl bir kadro? Bugün için devrimci harekette gördüğümüz önüne gelen herkesin kendini kadro ilan ettiğidir. Oysa kadro ile sıradan bir parti üyesi ya da sempatizanı arasında bir fark olması gerekmiyor mu? Herkese kadro gözüyle mi bakacağız? Bir ayrım olması gerekmiyor mu? Bu ayrımı belirleyecek olan ne? Kendini dahi örgütlemeyi/disipline etmeyi beceremeyen bir kadro başkasını nasıl örgütler? Kendisini kadro olarak değerlendiren hararetle görev almaya çalışan ama aldığı görevi dahi yerine getirmeyen kadro olabilir mi?

Bilimsel bilgiyle donatılmamış, sürekli kendisini geliştirmeyen halkını tanımayan, kendi yetersizliklerini "bu halktan bir şey olmaz" vb. söylemlerle halka emekçi sınıflara mal eden, söylem ve yaşam tarzı uyum içerisinde olmayan, mevcut sistemle bir aidiyet ilişkisi olan ve bu ilişkiyi koparmakta ikircikli davranan kadro olabilir mi? Zamanının çoğunluğunu politik çalışmaya değil, boş zamanlarını politik çalışmaya ayıran kadro olabilir mi?

Evet, bir hareketin, partinin düşüncelerini kitlelere taşıyan onlarla buluşturan, yığınlar nezdinde onu temsil eden kadrodur. Bu bağlamda kadrodan neyi anladığımızı çok iyi tartışmalı ve bir kadro profili belirlemeliyiz.

C) "Hareket evresi"ne geçtiğimiz bu aşamada bir örgütsel işleyişimiz olmalı. "girişim evresi"nde ideolojik-politik olarak birçok şeyi tartışırken örgütlülükten çok örgütsüzlüğü yaşadık ve bu durum devam ediyor. Henüz MESOP'un kimi belirlemeleri olsa da kendisine ait bir örgütsel işleyişi yok. Herkes her şeyi yapıyor. Ama herkes hiçbir şey yapmıyor. Kuşkusuz her şeye sıfırdan başlamayacağız. Ama bu süreçte öylesi bir noktaya geldik ki bizim olan sahip çıkmamız gereken birçok değeri de bir kenara ittik. Deyim uygunsa kendiliğindenciliğe saplandık. Hızla buradan çıkmalıyız. "Yerelin merkezileşmesi", "Özgürlük içinde disiplin" sorununu çok tartıştık. Ama bunları içselleştirmeyi yeterince başaramadık. Diyebiliriz ki; "özgürlük içinde disiplin"i disiplinsizlik olarak yaşadık/yaşıyoruz. Bunları tekrar tartışmalıyız.

Diğer bir sorun, bugüne kadar ki pratiğimizde yayın kurulu ve GYK'yı ayrı ayrı seçtik. Bu aslında bir kopukluğu gündeme getirdi. GYK ve yayın kurulunun birlikte çalışması gerekirken bunu yeterince sağlayamadık. GYK olarak önerimiz bu iki kurumun tek bir kurum olarak seçilmesi ve görev bölüşümünü kendi içerisinde yapmasıdır. Ayrıca GYK'nın geçiciliğini de kaldırmalıyız. Hareket aşamasında bu kurumun adını "Yürütme Kurum"u olarak belirlemeliyiz.

Kuşkusuz henüz hareket aşamasına adım atıyoruz. Ama bugünden bizi bağlayacak bir iç tüzük oluşturmalıyız. Kimin sorumlulukları nerede başlayıp-nerede bitiyor belirlemeliyiz. Bir hesap sorma, hesap verme mekanizması geliştirmeliyiz. GYK'nın sorumlulukları, yaptırımları nelerdir, vb. bütün bunları netleştirmeliyiz.

D)Hepimizin bildiği gibi Sosyalist Mezopotamya dergisi uzunca bir süredir periyot tutturamıyor. Hareket aşamasında kitlelerle buluşmamızı sağlamak anlamında yayın önemli. GYK olarak dergi periyotunu tutturmayı tartışırken başka bir konuyu daha tartışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu belki bugünden olmaya bilir ama bir hedef belirlemeliyiz. Bugün var olan haliyle dergi daha çok Teorik/Politik bir dergidir. Böylesi bir dergiyle hareket evresinde hedeflediğimiz kitleye ulaşamayız. Bu nedenle derginin içeriğinden-ebadına kadar birçok şeyi tartışmalıyız. Hatta belli bölgelerde yerel yayın çıkarmayı da tartışmalıyız. Ayrıca internet sitesi bir aşmaya gelmiş durumda ama hala birçok eksiklikleri var ve bunları hızla düzenlemeliyiz.

 

Hepinize Geçici Yürütme Kurulu adına başarılar dileriz.

 


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006