Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

Nasıl bir örgütlenme?/Hasan Şahingöz
Hasan Şahingöz

NEWROZ 

Komünist bir dünya yaratma işine girişecek örgütlenme/hareket, bildiğimiz, aşina olduğumuz bir parti örgütlenmesi olamaz.

Kiri kirle temizleyemezsiniz. Çiviyi çakarak sökemezsiniz. Işıktan kaçarak karanlığın üstesinden gelemezsiniz. Yaz aylarında kışlık elbiselerle dolaşamazsınız.

Yaşam gereklerinin mülk edinilmesinin, değişim/alım-satım ilişkilerinin, bireysel çıkarlar peşinde koşturmanın, üretim ve tüketimdeki plansızlığın ortaya çıkardığı örgütlenme şekilleri ile mülk edinmeyi, değişim/alım-satım ilişkilerini, bireysel çıkarlar peşinde koşturmayı, üretim ve tüketimdeki plansızlığı ortadan kaldırmayı başaramazsınız.

Yeni bir dünya yaratacak örgütlenme, yeni dünyayı yansıtmalıdır, eski dünyayı değil…

Komünist bir dünya yaratma, yaşam gereklerinin mülk edinilmesinin ortaya çıkardığı sınıflara bölünmüşlüğü sonlandırma hedefi olan bir örgütlenme, herhangi bir sınıfın çıkarlarının savunuculuğunu, koruyuculuğunu yapamaz. Sınıf ve çıkar çatışmalarının taraftarı olamaz. Böyle bir örgütlenmede, hiyerarşik bir yapı, alt üst ilişkileri bulunamaz. Görev üstlenme/alma, emir ve talimatlara bağlı olarak yürüyemez. Söz, karar ve yetki konusunda, üyeler arası bir eşitsizlik söz konusu olamaz. Böyle bir örgütlenmede, her şey gönüllülük temelinde, gereklilikler konusunda birbirini bilgilendirmeye, ikna etmeye, fikir, bilgi alış verişinde bulunup, en doğru, en gerçekçi olanı açığa çıkarmaya dayalı olarak yürümek zorundadır.

Ve böyle bir örgütlenme/hareket:

Bireylerin ve halkların yaşam gereklerini ve alanlarını birbirlerine karşı mülk edinmesinin, değişim/alım-satım ilişkilerinin, üretim ve tüketimin gereksinimlere göre planlı bir şekilde gerçekleştirilmemesinin yarattığı kötülükleri, yarattığı olumsuzlukları, yarattığı tehdit ve tehlikeleri, bilgi ve verilere dayanarak gözler önüne sermelidir.

Yaşam gereklerinin ve alanlarının mülk edinilmesinin, değişim/alım-satım ilişkilerinin, üretim ve tüketimdeki bireyselliğin/plansızlığın ortadan kaldırılarak, üretim-tüketim/yaşam ortaklığına başlanılmasının, üretim ve tüketimin, tüm toplum üyelerinin gereksinimleri doğrultusunda, el birliği ile planlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlayacağı yararları, insanlığa ve bir yaşam alanı olarak gezegenimize getireceği kazanımları göstermeli, bunun somut örneklerini vermelidir.

Açlık ve yoksulluğa; eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve konut/barınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin, mülkiyeti, alım-satım ilişkilerini dışlayan, insanı ve onun gereksinimlerinin karşılanmasını temel alan çözümler, projeler üretmeli, bunları hayata geçirmeye çalışmalıdır.

Silah üretimine, alım ve satımına, her türden askeri örgütlenme ve harcamaya, askeri harekatlara, işgal ve saldırılara, çatışma ve savaşlara karşı çıkmalı, gerekli yerde, gerekli tavrı almalıdır.

Askeri örgütlenme ve harcamaların, çatışma ve savaşların arkasındaki gerçekleri (çıkarları ve çıkar sahiplerini) açığa çıkarıp, teşhir etmeli; askeri örgütlenme ve harcamaların, çatışma ve savaşların insan yaşamı ve doğa üzerinde meydana getirdiği yıkımı herkesin görmesini sağlamalıdır.

Askeri örgütlenme ve harcamaların, çatışma ve savaşların hayatlarımızdan çıkması ile elde edilecek yararları herkesin görüp onaylayacağı şekilde ortaya koymalıdır.

Dilinden, renginden, etnik kimliğinden, giyiminden, dininden, cinsiyetinden, cinselliğinden, fiziksel, kültürel özelliklerinden dolayı, dışlananların, baskı ve şiddete maruz kalanların yanında yer almalı, onların hak ve özgürlüklerini, onlarla birlikte, aktif şekilde savunmalıdır.

İnsanlar arasındaki farklılıkları, büyük insanlık ailesinin bir zenginliği olarak ele almalı, farklılıklara saygı duymalıdır.

Halklar arasında, insan eliyle oluşturulmuş tüm sınırların kaldırılmasının aktif savunuculuğunu yapmalı, sınırları, gümrük kapılarını pasaport ve vizeyi reddetmelidir.

Tüm insanların bilgi ve yeteneklerinin gelişmesi, gelişip özgürleşmeleri için, çalışmalar yapmalı, okullar, kurslar açmalı, yayınlar çıkarmalı, bu konudaki tüm araç ve yöntemlerden sonuna kadar yararlanmalı, yenilerini yaratmalıdır.

İhtiyacı olan herkesin yardımına koşmalıdır

Fosil yakıtların hoyratça kullanılıp tüketilmesine; insan sağlığını, bitki ve besin türlerinin çeşitliliğini/varlığını tehdit eden gen çalışmalarına, genetiği değiştirilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesine;

Her türden nükleer tehdide; ormanların ve doğal bitki örtüsünün tahrip ve yok edilmesine; insan sağlığını, doğadaki yaşamı ve dengeleri tehdit eden, her türden ürünün üretilmesine, kullanılıp tüketilmesine;

Çevrenin kirletilmesine, doğal ve tarihi güzelliklerin, tarihsel ve kültürel mirasların tahrip ve yok edilmesine karşı gerekli etkinlikleri ortaya koymalıdır.

Geçmişine ve kimliğine bakmadan, haklıdan, doğrudan, insani ve gerçekçi olandan yana taraf olmalıdır.

İnsan kaçakçılığına; kadın, çocuk ve organ ticaretine; kadınlar, çocuklar ve güçsüzler üzerindeki baskı ve şiddete; çocukların çalıştırılmasına karşı gerekli tavrı almalıdır;

İnsanlığın, gezegenimizdeki hayat şartlarının yararına olan tüm bilimsel çalışmalara, inceleme ve araştırmalara elinden gelen desteği vermeli, kendisi de bu tür çalışmalar yapmalı, bu çalışmaların şartlarını yaratmalıdır.

Sanatçıların ve eserlerinin kitlelere ulaşmasına yardımlarda bulunmalıdır.

Tüm insanlığın yararına olan, içinde kar-kazanç (mülkiyet sahibi olma, mülkiyet büyütme) hırsı taşımayan, yaratıcılığı teşvik edip destekleyen, biçimdeki, duygu ve düşüncedeki güzellikleri kitlelere taşıyan; sosyal ilişki ve paylaşımları, dostluğu, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirip güçlendiren, alternatif sanatsal ve sportif etkinlikler organize etmelidir.

Her türden otoriteye bağlılığı/tutsaklığı reddetmelidir.

İşkence, baskı ve zulümlerin açığa çıkarılması, uygulayıcıların teşhir edilmesi, işkence, baskı ve zulmün son bulması; işkence, baskı ve zulme maruz kalanların her türden mağduriyetinin giderilmesi için gerekenleri yapmalıdır.

Herkesin, her türlü baskı ve dayatmadan, her türlü emir ve talimattan bağımsız, özgürce yaşamasının savunuculuğunu yapmalıdır.

Sorun olan her konu ve alanda, mülkiyet düzen, kurum ve ilişkilerine alternatif çözümler üretmelidir.

Bulunduğu her yerde, her türden mülk edinmenin reddedildiği, kitlelerin üretim-tüketim yaşam ortaklığı içerisinde bulunduğu; kitlelerin, tüm toplum üyelerinin gereksinimlerinin eksiksiz bir şekilde karşılanmasını hedef alan, üretim ve tüketimin el birliği ile plancı bir şekilde gerçekleştirildiği bir ekonominin hüküm süreceği bir yaşamı örgütlemelidir.


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006