Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

BASINA VE KAMUOYUNA
ÖSP

Kurucular Kurulu, sonbaharda kurulması planlanan partinin sürece daha güçlü müdahale edebilmesi için Kürdistanlı tüm sosyalist/komünist kadroların ÖSP saflarında birleşmesinin önemine işaret etti.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Kurucular Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere 6-7 Ağustos’ta Antep’te toplandı. Toplantıda, parti program ve tüzüğünün görüşülmesi, kurucuların belirlenmesi, Genel Başkan ve Merkez Yürütme Kurulu seçimi gibi konular başta olmak üzere parti kuruluş hazırlıklarının gözden geçirilmesinin yanı sıra öne çıkan politik ve örgütsel sorunlar da ele alındı.

 

Kurucular Kurulu, kabul ettiği gündem gereği öncelikle program ve tüzük taslaklarının üzerinde ayrı ayrı sürdürdüğü tartışmalar neticesinde her iki belgeyi de kabul etti. Program ve tüzüğün onaylanmasıyla, Kürdistan sosyalist hareketi partileşme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

 

ÖSP Kurucular Kurulu, programı ve tüzüğü ele alıp tartışırken öncelikle program perspektifini belirleyen şu saptamayı kabul etti:

“ÖSP Kurucular Kurulu, her halk gibi Kürt halkının da kendi kaderini tayın hakkı gereği bağımsız devletini kurma hakkının bulunduğunu belirler. Bu hakkın gerçekleşme koşullarının yaratılması için mücadele eder. Halklar arasında her alanda koşulların eşit olması temelinde federatif yapılanmayı hedefler.”

 

ÖSP Kurucular Kurulu, parti kuruluşunun ön hazırlıkları olarak, Birinci Büyük Kurultay’ına kadar partiyi yönetecek olan Kurucu Genel Başkan ve Merkez Yürütme Kurulu’nu seçti. Ayrıca toplam parti kurucuları ve bunların iller bazındaki dağılımını görüşüp karara bağladı.

 

Kurucular Kurulu, gündemindeki bir diğer önemli konu olan ulusal demokratik birlik ve yapılması planlanan Kürdistan Ulusal Konferansı’nı ele alarak şu sonuca vardı:

“ÖSP Kurucular Kurulu, ulusal demokratik birliği halkımızın hayati bir sorunu olarak görür ve kalıcı birlik için sorumlulukla davranacağını ilan eder. Bu perspektifle, ulusal konferansın Kürdistan’da ulusal demokratik hareketin birliği yönünde önemli bir adım olacağını belirler ve bunun için çaba harcar. Ulusal konferansa giden süreçte her parçanın ayrı ayrı kendi konferanslarını gerçekleştirerek delegasyonlarını belirlemesinin bir gereği olarak Türkiye Kürdistanı’nda gerçekleşecek olan çalıştayın; a) Türkiye Kürdistanı’nda kalıcı ulusal demokratik birlik, b) gündemde bulunan yeni anayasa hazırlıkları kapsamında anayasada Kürtlerin ayrı bir halk olarak varlığının yer alması için ortak hareket etmesi gerektiğini belirler.”

 

ÖSP Kurucular Kurulu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirerek, gerici dikta rejimlerine karşı Arap halklarının özgürlük mücadelelerinin önemine dikkat çekti. Ortadoğu’da yeni siyasal yapılanma arayışları sürecinde Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde siyasi statü kazanma mücadelesinin zafere ulaşması için sorumlulukla davranacağını ilan etti.

 

Kurucular Kurulu, tarımdaki teknolojik girdiler sayesinde gerçekleşen olağanüstü üretime rağmen Somali ve diğer bazı Afrika ülkelerinde insanların açlıktan ölmesinin sorumlusunun kapitalizm olduğunun altını çizdi; kapitalist sömürü düzenine karşı dünya işçi sınıfı ve halklarını mücadele etmeye, Somali halkı başta olmak üzere açlıkla pençeleşen halklarla dayanışmaya, bir lokma ekmeğini paylaşmaya çağırdı.

 

ÖSP Kurucular Kurulu, kapitalizmin derinleşen bugünkü krizi ortamında uluslar arası işçi, emekçi ve komünist hareketi mücadelelerini yükseltmeye çağırdı.

Kurucular Kurulu, sonbaharda kurulması planlanan partinin sürece daha güçlü müdahale edebilmesi için Kürdistanlı tüm sosyalist/komünist kadroların ÖSP saflarında birleşmesinin önemine işaret etti.

08.08.2011

                                                       Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

                                                            Kurucular Kurulu

 


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006