Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

Hakikat Kapısı/ Turabi Saltık
Turabi SALTIK

NEWROZAlevilikte bir talibin ulaştığı en üstün aşama Hakikat Kapısı’dır. Hakk, bu kapıda bu aşamaya ulaşmışla birleşmiştir. Bu kapı da “gerçeği gerçekle izlemek” vardır. ‘Hakikat Kapısı’yla buluşmuş talibin “gerçeği gerçekle gördüğü” kendisinden başkası değildir. Hakk kendi suretindedir. Alevilikte Hakikat Kapısı’nın evrensel simgesi topraktır. Hakikat Kapısı’nın gerçek makamı, yeri topraktır. Hakk’la buluşmuş “gerçeği gerçekle” görmüş bu kapıya ulaşmış bir talip bu kapının simgesi toprağı, yer ve gökle uzantılandırmıştır. Yer ana, gök gerçeğin babasıdır.

Hakikat Kapısı’nın 10 Makamı şunlardır:

1-Turab Olma Makamı:

Turab olmak toprak olmaktır. Bir talip, herkesten her kimseden gelen her şeyi gönül hoşluğuyla karşılamalı. Hakk hoşnutluğudur bu hoşnutluk. Alevilikte Kızılbaşlıkta Hakk cenneti bile toprağın dibine değil toprağın üzerine kurmuştur. Turab, topraktır, toprak sevgidir. Aşktır.

2-Tüm İnsanları Eşit Bilme Makamı:

Alevilikte bir talip bütün insanlara dil, din, ırk ayrımı gözetmeden bir ve eşit bilmelidir. İnsanı insan olarak bilmelidir. İnsanı akıl varlığı olarak tanımalıdır. Yetmiş iki millete aynı nazarla bakmak bundan kaynaklıdır.

3-İyiliği Esirgememe Makamı:

Bir Alevi Kızılbaş bu basamakta elinden geldikçe iyiliği, güzelliği insanlardan esirgememelidir. Bilgi en büyük ibadettir. Öyleyse en büyük ibadet olan bilgiyi hiçbir kimseden esirgememeli, isteklisine, taliplere, canlara vermelidir.

4-Ayıbı Yüzüne Vurmama Makamı:

Bir Alevi, Hakikat Kapısı’nın bu basamağına ulaşmışsa bir kimsenin ayıbını yüzüne vurma yerine o ayıbı ortadan kaldırmalı. Ayıp cehaletse cehaleti yok etmelidir. Yanlışlarından dolayı uyarmalı, hatalardan arındırmalı. Kimseyi hatalarından dolayı toplum içinde kınamamalı. Yüz yüze onu uyarmaya, gerçekleri bulmaya yönlendirmeli.

5-Evrenin Varlığını Tanıma Makamı:

Evrenin varlığı, birliği, canlı, cansız varlıkların iradesi ile tanıklığı ve sevgisidir. Varlığın birliğini sevmesi! Birlikte varlık, varlıkta birlik olduğunu anlamalı makamıdır.

6-Vahdeti Mevcut Makamı:

İnsanı, Hakk’ı, evreni, mevcudu bir bilme. Evrenin bütününü insanın ve Hakk’ın kendi özü olduğunu bilmeli.

7-Manayı Bilme Makamı:

Hakikat Kapısı’nın bu makamına ulaşmış ‘Hakk yol’cusu aldığı eğitim, gördüğü gerçek gönül gözü, gönül çırasını yakma, gönül bilgisi, sezgisi ile Marifet ve Hakikat kapısına ermiştir. Mana ve bilgi edinme, gerçekleri gerçekle görme, ‘Ara bul!’ ile buluşmuş olmalıdır. Ulaştığı manayı çevresiyle bütünleştirmiştir. Burada artık istekli, talip, can, ‘yol’ ulusu zamana uymuştur. “Zaman sana uymuyorsa, sen zamana uy” söylemi bundan kaynaklıdır. Ya da zamana uyan merttir söylemi buradan kaynaklıdır. Manayı zamanda bulmaya ulaşmıştır. İstekli, talip, can artık vaktin, zamanın çocuğu olmuştur. Çağdaş olmak, çağı yakalamak, çağdan kopmamak! Yani eski söylemle “ibnul vakit” olmuştur. Bu vakit evrenin gizli Hakk’ıdır. Evrende bir olma, tek olma Hakk’ıdır. Kamil olma “İnsani Kamil” olma manasıdır.

8- Değişim ve Dönüşüm Makamı:

Alevilikte ölüm değil Hakk’a yürüme vardır. Vakti zamanı gelince değişme ulaşmak. Hakk’tan gelip, Hakk’a yürümek. ‘Yol’culuğu sürdürmek. Seyir halinde olmak… Alevilikte ‘yol’a girmek, ‘yol’cu olmak sadece yürümek değil, aynı zaman değişmektir. Mekân değişmektir. Sürekli bir değişim yaşamaktır. Bedenen, fikren, eğitimle, kavrama ile olduğu gibi bedenen de yer ve biçim değişikliğine uğramaktır. Alevilikte ‘yol’ sürekli geldiği kaynağa dönmek ve yürümektir.

9-Gerçeği Gizlememe Makamı:

Alevilikte Hakikat Kapısı’nın bu makamına ulaşmış bir talip muhabbeti hakikat sırrını halktan, toplumdan gizlememelidir. Rasyonel aklın aydınlığı ve girdiği ‘yol’un izinde halkla muhabbet ve bilgileri öğretmeli, sürekli bir öğretmen ve öğrenci ilişkisi içerisinde ‘yol’a hakikatlerle devam etmelidir. Öğret ki öğretmen öğren ki âlim olasın denilmesi buradan gelmedir.

10-Gerçeği Gerçekle İzleme Makamı:

Bir talip evreni, insanı, bilgileri geçekleri gerçeklerle görmüş, öğrenimi yaşamda diri tutmuştur. Hakikat Kapısı’nın bu basamağına ulaşmış talibe Mürşidi el vermiş, icazet vermiştir. O bir Abdal’dır. Topluma dönüp, halkın Piri, Mürşidi, Rayberi yol göstericisidir. Önündeki kaba, ham sofu engelini aşmış, Mürşidi Kâmil olarak Aleviliğin toplumsal projesi olan Rızalık Toplumu (Komün) içinde yaşam kuralları ile taliplere önderlik edecektir.


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006