Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

Alevi Kızılbaş Cemlerinde 12 Hizmetli / Turabi Saltık
Turabi SALTIK

NEWROZ 

 

Alevi Cemleri 12 hizmetliden meydana gelir. Bu 12 hizmetliler sırasıyla şunlardır:

1-Mürşit:

Kelime olarak ‘mürşit’ öğretmen demektir. Talip ise öğrenci demektir. Mürşit talibe, canlara öğretmenlik, önderlik yapar. Yolu, Alevi yolunu Alevi erkânı öğretir. Mürşit, aydınlatan, yolu gösteren demektir. İkrar, nasip almıştır. Alevilikte mürşit’in görevi, “kâmil toplum” yaratmaktır. Taliplere yaşamda ve cemlerde eğitim verir. Cemleri yürüten mutlak mürşittir. Rayberi, talipleri, dervişleri yetiştiren, yöneten odur. Tarikat’a (Alevi Yol’un) aldığı talipleri birer yararlı kimlik olarak yetiştirir. Mürşit, Alevilikte yolun önderi, olgunluğun, âlimliğin, entelektüelliğin bütününü simgeler. Alevilikte sorumluluğu en ağır olan mürşittir. Mürşit nesli saadettir. Soy evladır soydan gelendir. Seyittir, pirdir.

O dünyada ki kötülüklerden arınmış olmalı, entelektüel bilgi birikimine sahip olmalı, erkânı, yolu bilmelidir. Yetişmiş olmalıdır. “Eline, diline, beline” sahip olmalıdır. Çalışma, tüketeme, paylaşmada bireysel değil ortak olmalı, komüncü olmalı, toplumsal yararı olanı uygulamalıdır. Eğitimli olmalıdır, insani kâmil toplumunun kurallarını bilmelidir. Zahiri, batini konularda kendini yetiştirmelidir. Talipleri iş ve uğraşlarında, inançlarında eğitmelidir. Mürşit akıldan yana, rasyonel olmalıdır.

2-Rayber:

Rayber yol gösterendir. Yol’a girenlere yardımcı olandır. Ona kuralları öğretir. Talipleri eğitir, olgunlaştırır. Mürşit’in eğitimini, öğretimini taliplere gösterir. Talipleri gözetler. Alevi erkânını, yolunu taliplere öğretir. Mürşit’in talimatıyla talipleri bilgiyle yetiştirir.

3-Gözcü:

Rayberin yardımcısıdır. Alevi erkânına yeni girmiş taliplere dervişlik eder. Erkâna aykırı davrananları, yanlışlıkları Raybere haber verir. Cemin birliğini bozanlara izin vermez. Yol düşkünü ilan edilmişlerin gelip cemlere girmelerine izin vermez. Dışarıda ceme yapılacak her hangi bir engellemeyi, saldırıyı durdurur, gücünü aşacak olayları Raybere bildirir.

4-Çerağcı:

Cem evinde bulunan aydınlanma araçlarının sorumlusudur. Alevilerde cemler çok eskiye dayandığı için bu günkü gibi elektrik yoktu. Çok eskilerden cem evini, meydanı önceden gelir o hazırlardı. Bu gün de öyle, cem evinin aydınlatılmasında sorumludur.

5- Zakir:

Cem de saz çalıp, deyişler söyleyen kişidir. Cemlerde duaları, mersiyeleri okur.

6- Ferraş (Süpürgeci):

Cem evinde cem bağlanan yeri, cem evinin temizliğini yapar. Cem de süpürgecidir. Meydan da sorumludur. Semahçılar semaha dururlarken onlara yardımcı olur.

7-İznikçi (Meydancı):

Cem evinde taliplerin, canların oturma yerlerini, sıralarını düzenleyendir. Mürşitle Pir postlarını düzenler. Gözcüye yardımcılık eder.

8- Niyazcı:

Cem evine getirilen lokmaların, niyazların sorumlusudur. Teslim alır, eşit paylaşımından sorumludur. Kurban kesimini organize eder, kurban keser. Yemekleri hazırlar. Sofranın otoritesini sağlar.

9-Sakacı:

Cem de su, dolu işini organize edendir. Şerbet, bal, önceden hazırlanmış içeceklerin sorumlusudur. Sakacı cemde su dağıtır.

10-Tezekar:

İkrar cemi ise yürütülen cem, burada Rayber’e yardımcı olur. Döşek ve post serer. Niyazları doğrar dağıtma işinde yardımcı olur. Lokmaları, niyazları denetler. Azlığı, çokluğu, eşitliğinde hakka niyetlilik gösterilmesini denetler. Bilge kişilerden seçilir.

11- Peyik:

Habercidir. Mürşit’in emriyle cemden haberi olmayanlara haber iletir. Ceme herkesin gelip gelmediğini denetler. Görevinin dışında ihtiyaç duyulan görevlere yardımcı olur.

12- Kapıcı:

Kapıcı kapıda bekler. Ayakkabıların korunması onun denetimindedir. Yabancı konuklar gelirse Mürşit’e haber verir.


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006