Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

BASINA ve KAMUOYUNA
ÖSP

ÖSP Kurucular Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 14-15 Mayıs’ta Antep’te toplandı. Parti kuruluş hazırlıklarının gözden geçirilmesinin yanı sıra öne çıkan politik ve örgütsel sorunlar da ele alındı.

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Kurucular Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 14-15 Mayıs’ta Antep’te toplandı. Parti kuruluş hazırlıklarının gözden geçirilmesinin yanı sıra öne çıkan politik ve örgütsel sorunlar da ele alındı. 

Değişik illerden gelen genişletilmiş Kurucular Meclisi toplantısında; parti kuruluş hazırlıkları tartışıldı, yasal müracaata giden süreçte öne çıkan sorunların aşılması için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Söz konusu sorunların aşılıp prensip olarak 2011 Ekim ayı içerisinde kuruluşun gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkların yapılması benimsendi. Ayrıca, resmi başvurudan önce, ÖSP Kurucular Meclisi’nin son bir kez daha toplanması kararlaştırıldı. Toplantı tarihinin belirlenmesi ÖSP Siyasi Bürosu’na bırakıldı.

ÖSP Kurucular Meclisi, toplantıya sunulan program ve tüzük taslakları üzerinde yoğunluklu ve verimli bir tartışma gerçekleştirdi. Ayrı ayrı ele alınan program ve tüzük taslakları üzerinde derinlikli bir tartışma yapıldı ve çeşitli görüş, eleştiri ve öneriler dile getirildi. Bu tartışmalar ışığında ortaya çıkan genel görüş kapsamında hareket etmek üzere Program ve Tüzük Komisyonu oluşturuldu ve bu komisyon, tüm bu tartışmalar ışığında her iki taslağı, en kısa sürede, yeniden şekillendirip, Kurucular Meclisine ve ilgili diğer yerlere sunmakla görevlendirildi. Program ve tüzük taslakları, ÖSP Kurucular Meclisi’nin kuruluş öncesi yapılacak olan son toplantısında ele alınıp sonuçlandırılacaktır.   

Parti Kurucular Meclisi, Kürdistan’da komünist bir partinin gerekli olduğunu düşünen fakat halen ÖSP’nin ulaşamadığı kadro ve gruplarla ilişkilenip parti saflarında birlik sürecine çağırmayı, her kadronun görev ve sorumlulukları arasında olduğunun altını çizdi. Kurucu Meclis, Kürdistan komünist hareketinin büyük fotoğrafına ulaşmak için her ÖSP’linin; parti kuruluşu öncesinde kadrosal birliği sağlamak için Kürdistan, Türkiye ve yurtdışındaki çabalarını yoğunlaştırmalarının önemine ayrıca vurgu yaptı. 

Kurucu Meclisimiz, 12 Haziran Genel Seçimleri’ni değişik boyutlarıyla değerlendirdi. Meclisimiz, seçimlere ilişkin Şubat ayında ÖSP Siyasi Bürosu imzasıyla yapılan yazılı çağrının doğru olup arkasında durduğunu belirtti. Kürdistan’da halen öncelikli adımın, kalıcı ulusal demokratik cephenin yaratılması ve bunun Türkiye devrimci hareketiyle daha geniş bir bloğa dönüştürülmesi perspektifinin doğru olduğunu teyit etti. Buradan hareketle 12 Haziran seçimlerinde, ÖSP’nin öneri ve görüşlerini tam olarak yansıtmasa da Kürdistan ve Türkiye’de bağımsız ilerici, yurtsever, sosyalist adayların desteklenmesi doğrultusunda karar aldı. Bu kararın uygulanmasını ve desteğin icra şeklini, her ilde ilgili ÖSP yerel birimince belirlenmesini kararlaştırdı.

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

Kurucular Meclisi

16 Mayıs 2011

 


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006