Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

MESOP Girişimi 4. Genel Toplantı Kararı - 1
ÖSP

Panellerin yapıldığı kentler başta olmak üzere yerelde, içe dönük ve iç perçini amaçlayan toplantıların örgütlenmesi pratik örgütsel görevlerimizden biridir.

KARAR: 1 Yerelin Merkezileşmesiyle Bağlantılı ‘Girişim Evresi’nin Pratik Görevleri Üzerine

MESOP-Girişimi Dördüncü Genel Toplantı İradesi;

a) MESOP olarak bulunduğumuz her bölgede “Sorunlama Belgesi”nin belirlenmiş bir özgün plan gereğince daha geniş ve amaçlı dağıtımının örgütlenmesi, ulaştırılmamış kadrolara ulaştırılması görevi halen önümüzde duruyor. “Sorunlama Belgesi”, dergi ve çıkacak kitaplar temelinde birinci evrenin ana görevi olan “arayış içerisindeki kadrolara ulaşabilme ve bununla yeni bir ideolojik senteze yerelden katkı sunabilme”ye dönük pratik önümüzdeki temel görev olma özelliğini sürüdürüyor. Birinci evre boyunca bu görev atlanamaz.

b) Panellerin yapıldığı kentler başta olmak üzere yerelde, içe dönük ve iç perçini amaçlayan toplantıların örgütlenmesi diğer pratik örgütsel görevlerimizden biridir.

c) Yerelin merkezileşmesi; mevcut somut yönelişimizle bağlantılı olarak her yerel inisiyatifin bulunduğu bölgede kendini merkez görerek, ihtiyaç duyulan yayın bürosu, dernek, kültür merkezi vb. araçlarını, gerekli mali girdilerini bütünlüklü olarak kendisinin çözmesi demektir.

d) Yerelin merkezileşmesi; MESOP iradesinin az-çok oluştuğu her yerde ideolojik yeniden sentez hedefi de dahil, merkezin yüzleştiği bütün sorunların önce yerelden göğüslenmesi, sonra yerelden merkeze doğru akışın sağlanmasıdır.

e) Yerelin merkezileşmesi; MESOP’luluğun oluştuğu yerlerde “Yerel Geçici Yürütme”lerin seçimle belirlenmesinin, doğrudan ya da yarı doğrudan demokrasi adımlarının pratikte sınanarak MESOP ortak (merkez) yapısına zengin bir deneyimin aktarılmasının hedeflenmesidir.

f) Yerelin merkezileşmesi; demokratik merkeziyetçilik işleyişiyle bağlantılı olarak merkeziyetçiliğin demokrasiyle dengelenmesinde “gövdede güçlü örgüt”ün belirleyici olması ve örgütte, pramitin tepesiyle taban arasındaki mesafenin kısaltılması arayışıdır.


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006