Baglanti   Subelerimiz  
Sayı: 30
  Ana Sayfa    Köşe Yazıları     Yazarlar     Arşiv  

EDİTÖR
DÜNYA
İŞÇİ SINIFI
KÜRDİSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLİTİKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

MESOP 10. GENEL KURULU SONUÇLANDI
ÖSP

26-27 Haziran’da gerçekleştirilen MESOP 10. Genel Kurulu, başta “Kürdistanlı komünistlerin/ sosyalistlerin açık ve meşru bir partide birliği” olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuları görüştü >>>

 

>>> yeni yönelimlerine ilişkin aldığı kararlarla sonuçlandı.

Ekim 2008’de yapılan 9. Genel Kurul’un üzerinden geçen bir buçuk yıllık süredeki MESOP faaliyetlerini ve geleceğe ilişkin politik-örgütsel yönelişlerini içeren Yürütme Kurulu Faaliyet Raporu’nu onaylayan 10. Genel Kurul, öncekilere oranla önemli ve ileri farklılıkları içeriyordu.

Birincisi: Genel Kurul, bir öncekinden farklı olarak, bileşenleri itibariyle önemli bir zenginliği içeriyordu. Bir yandan, yaşlı kuşağı temsil eden az sayıda yoldaşın yanı sıra orta yaşlılar, gençler ve kadınlardan; diğer yandan geçmiş kökenleri farklı siyasi yapı ve eğilimlere dayanan Kürdistanlı komünistlerden oluşuyordu.

İkincisi: Genel Kurul, Kürdistan’da açık meşru bir komünist parti kurma hedefiyle birlik çalışmalarını sürdürenlerin yer aldığı bir bileşene sahipti. MESOP’luların yanı sıra Kürdistan komünist hareketinin birliğini, yeni “biz”i oluşturma hedefiyle belli bir yol aldığımız yoldaşlarımız da Genel Kurul’da yer alıp, yeni karar ve yönelimler üzerine görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler.

Üçüncüsü: Bileşen olarak her açıdan dinamik arayışlarla yüklü bir Genel Kurul gerçekleşti. Genel Kurul, politik ve örgütsel genişleme hedeflerini belirlerken, bileşenleri üzerinden barındırdığı zenginliği ve temsil ettiği değerleri de beraberinde büyütmeyi hedefledi.

Dördüncüsü: Genel Kurul’da, MESOP birikiminin, açık-meşru bir komünist partinin kuruluşunu hedefleyecek olan Kürdistan komünistlerinin birlik kongresine taşınması yönündeki Yürütme Kurulu önerisinin onay görmesi, önemli ve tarihsel bir adımdır.

 

Bazı politik tespit ve yönelimler

 

10. Genel Kurul, Yürütme Kurulu Faaliyet Raporu’nda yer alan tespitlerden hareketle önemli kararlar aldı, yeni yönelişler belirledi. “Demokratik Federasyon ve Azınlık Haklarını içeren siyasal tezin güncelleştirilmesi” kararı bunların başında geliyor. Kararda özetle; Kürt ulusal özgürlük sorununun siyasal çözümünü dayattığı koşullarda, “Devletin askeri operasyonları durdurmasıyla eş zamanlı olarak PKK’nin silahlı eylemlere son verdiğini ilan etmesi; Kürdistanlı tüm ulusal demokratik güçleri kapsayacak yeni bir ulusal demokratik birliğin oluşturulması amacıyla TEVKURD, DTK ile bunların dışında olan parti, örgüt ve belli başlı şahsiyetleri kucaklama adımı, atılacak öncelikli adımlardan biridir” denilmektedir.

 

MESOP 10. Genel Kurulu’nun bir diğer kararı, ulusal demokratik hareketin birliği üzerine aldığı karar oldu. Kararda, “Kuzey Kürdistan’da en uzun süreli ulusal demokratik birlik adımlarından olan TEVKURD’ün yaşadığı sorunları aşmada komünistlerin dinamik bir çaba geliştirmelerini; TEVKURD’ün, en geniş ulusal demokratik birliğin sağlanması hedefine bağlı olarak hem DTK hem de TEVKURD dışında bulunan parti ve örgütlerle yeniden görüşmeler yapmasının gerekliliğini kararlaştırır” vurgusu yer aldı.

 

Genel Kurul, “Kapitalist sömürü ve krizin sonuçlarına karşı ekonomik, sosyal propaganda ve ajitasyonun geliştirilmesi” başlıklı kararında ise; Kürdistan’ın kent varoşlarında, yoksul mahallelerinde, fabrika, işyeri ve köylerde komünist hareketin sokağın canlı dinamiği ile buluşmasının yol ve araçlarına işaret etti.

 

10. Genel Kurul’un bir diğer önemli kararı, MESOP kadın örgütlenmesinin geliştirilmesi amacıyla kadın konferansının bir yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflenmesi oldu.

 

Genel Kurul, gençliğin örgütlenmesi üzerine de önemli bir karar aldı. Aslında, Genel Kurul’a, genç yoldaşların hazırlayıp sunduğu karar tasarısını sadece oylamak kaldı. Karar, Kürdistan’da partiye ideolojik olarak bağlı ama örgütsel olarak bağımsız komünist gençlik örgütüne giden yolda ilk adım olarak MESOP Gençlik Komisyonu’nun oluşturulması yönündeydi.

 

***

 

MESOP 10. Genel Kurulu, tüm ulusal demokratik güçleri, Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin çözümü yolunda Demokratik Federasyon ve Azınlık Haklarını içeren siyasal tezin güncelleştirilmesi için mücadele etmeye çağırır!

Kürdistanlı tüm komünist/sosyalist dinamikleri, işçi-emekçi kitle önderlerini, kadın ve gençleri açık-meşru bir komünist partisi saflarında birlikte yürümeye çağırır!

MESOP 10. Genel Kurulu, tüm Kürdistanlı ilerici, yurtsever, sosyalist kadınları, özgürlük ve sosyalizm yolunda MESOP kadın örgütlenmesi çalışmasına omuz vermeye, Kürdistan’da sosyalist kadın meclisi ya da konseyine giden yolda gerçekleştirilecek olan kadın konferansının bileşeni olmaya çağırır!

Kürdistan yurtsever-sosyalist gençliğini, bağımsız komünist gençlik örgütlenmesinin ön adımı olarak MESOP Gençlik Örgütlenmesi saflarında örgütlü mücadeleyi geliştirmeye çağırır!

MESOP 10. Genel Kurulu, partilileri, toplantılarda ve parti platformlarında ana dilde konuşma ve tartışmaların geliştirilmesi için bilinçli çaba harcamaya çağırır!

 

Mezopotamya Sosyalist Partisi (MESOP) Girişimi

Yürütme Kurulu

 

 


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006